Ευφυής σημαίνει αυτός που φύεται καλώς (Ευ-καλός + Φύομαι-ριζώνω και αναπτύσσομαι) (πηγή: wikipedia). Αν παρατηρήσουμε το νευρικό μας σύστημα θα δούμε ότι η εικόνα που αυτό παρουσιάζει είναι σαν ένα δέντρο με κορμό, ρίζες, κλαδιά και παρακλάδια. Όσο αναπτύσσεται η νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου μας, τόσο αναπτύσσεται και η ευφυΐα μας. Δηλαδή σύμφωνα και με την ετυμολογία της λέξης, όσο καλώς φύομαι-ριζώνω το νευρικό μου σύστημα τόσο αναπτύσσομαι. Ευφυΐα είναι η δυνατότητα του εγκεφάλου μας να σκέφτεται, να εκλογικεύει, να αντιλαμβάνεται αφηρημένες έννοιες, να μαθαίνει και να επιλύει προβλήματα. Κυρίως η ικανότητα να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που συλλέγει, να τις κατανοεί και να κάνει συμπερασματικά από αυτές προβλέψεις. Στον εγκέφαλο μας η ευφυΐα φαίνεται να προκύπτει από το αποτέλεσμα της σύνθετης διασύνδεσης των νευρικών συνάψεων και ως ένα βαθμό φαίνεται επίσης να συνδέεται και με τη συνείδηση. Η ευφυΐα διευρύνει την αντίληψη μας για τον κόσμο πέραν από τις αισθήσεις μας και μας δίνει την δυνατότητα να λειτουργούμε με επιτυχία αλληλοεπιδρώντας μέσα σε αυτόν.