Τι είναι το HeartMath

Το HeartMath είναι ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο σύστημα τεχνικών που βοηθά να μεταμορφώσετε το άγχος σας, να ενισχύσετε την αντοχή σας και να βελτιώσετε την απόδοση σας. Οι τεχνικές του HeartMath παρόλο που είναι πολύ ισχυρές, είναι ιδιαίτερα εύκολες  και πολύ απλές έτσι ώστε να μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις “αυτή τη στιγμή” & ανά πάσα στιγμή. Το ιδιαίτερο με το σύστημα αυτό είναι ότι συνοδεύεται με καινοτόμες τεχνολογίες των συσκευών ανατροφοδότησης emWave και Inner Balance που σου δίνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη συναισθηματική, ψυχική και σωματική σου κατάσταση και σε βοηθούν να αναπτύξεις την ικανότητα αυτορρύθμισης. Οπότε το αποτέλεσμα είναι ορατό και άμεσα μετρήσιμο.

Το HeartMath ιδρύθηκε από τον Doc Childre το 1991 για να βοηθήσει τους ανθρώπους να φέρουν στην επιφάνεια το υπέροχο δυναμικό που έχουμε όταν το φυσικό, πνευματικό και συναισθηματικό μας σύστημα ευθυγραμμιστεί. Αυτή η κατάσταση αναφέρεται ως συνοχή.

Η συνοχή είναι η κατάσταση βέλτιστης λειτουργίας,  στο σωματικό, συναισθηματικό, νοητικό και πνευματικό επίπεδο του εαυτού μας.

Που βοηθάνε τα εργαλεία του HeartMath

Το ερευνητικό ίδρυμα του Ινστιτούτου HeartMath έδειξε ότι η δημιουργία σταθερών θετικών συναισθημάτων διευκολύνει τη μετατόπιση ολόκληρου του σώματος σε μια συγκεκριμένη επιστημονικά μετρήσιμη κατάσταση. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται συνοχή, επειδή χαρακτηρίζεται από αυξημένη τάξη και αρμονία τόσο στις ψυχολογικές (ψυχικές και συναισθηματικές) όσο και στις φυσιολογικές (σωματικές) διαδικασίες μας. Η συνοχή είναι η κατάσταση της βέλτιστης λειτουργίας. Η έρευνα δείχνει ότι όταν ενεργοποιούμε αυτή την κατάσταση, το σώμα και ο εγκέφαλός μας δουλεύουν καλύτερα, αισθανόμαστε καλύτερα και δουλεύουμε καλύτερα.

Φυσιολογικά, η κατάσταση συνοχής χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη ενός ομαλού, ημιτονοειδούς μοτίβου στο ίχνος της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας (HRV). Αυτό το χαρακτηριστικό πρότυπο, που ονομάζεται συνοχή του καρδιακού ρυθμού, είναι ο δείκτης που μετρά και ποσοτικοποιεί η τεχνολογία emWave

Ορισμένες σημαντικές αλλαγές συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της συνοχής. Οι δύο κλάδοι του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (συμπαθητικό & παρασυμπαθητικό) συγχρονίζονται μεταξύ τους & επίσης , υπάρχει αυξημένος συγχρονισμός μεταξύ της δραστηριότητας της καρδιάς και του εγκεφάλου

Οι περισσότεροι από εμάς έχουν διδάξει στο σχολείο ότι η καρδιά ανταποκρίνεται συνεχώς σε «εντολές» που στέλνονται από τον εγκέφαλο με τη μορφή νευρικών σημάτων. Ωστόσο, δεν είναι ευρέως γνωστό ότι η καρδιά στέλνει στην πραγματικότητα περισσότερα σήματα στον εγκέφαλο από ό, τι ο εγκέφαλος στέλνει στην καρδιά μέσω του πνευμονογαστρικού νεύρου. Επιπλέον, αυτά τα καρδιακά σήματα έχουν σημαντική επίδραση στην εγκεφαλική λειτουργία – επηρεάζοντας τη συναισθηματική επεξεργασία καθώς και τις ανώτερες γνωστικές ικανότητες όπως η προσοχή, η αντίληψη, η μνήμη και η επίλυση προβλημάτων. Με άλλα λόγια, όχι μόνο η καρδιά αποκρίνεται στον εγκέφαλο, αλλά ο εγκέφαλος συνεχώς ανταποκρίνεται στην καρδιά. Αυτές οι επιδράσεις της καρδιακής δραστηριότητας στη λειτουργία του εγκεφάλου έχουν διερευνηθεί εκτενώς και ανεξάρτητα για τα τελευταία 40 χρόνια.

Η έρευνα HeartMath κατέδειξε ότι διαφορετικά πρότυπα καρδιακής δραστηριότητας (που συνοδεύουν διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις) έχουν ξεχωριστές επιδράσεις στη γνωστική και συναισθηματική λειτουργία. Κατά τη διάρκεια του στρες και των αρνητικών συναισθημάτων, όταν το πρότυπο καρδιακού ρυθμού είναι ασταθές και διαταραγμένο, το αντίστοιχο πρότυπο των σημάτων που μετακινούνται από την καρδιά στον εγκέφαλο αναστέλλει τις υψηλότερες γνωστικές λειτουργίες. Αυτό περιορίζει την ικανότητά μας να σκεφτόμαστε καθαρά, να θυμόμαστε, να μαθαίνουμε, να αιτιολογούμε και να λαμβάνουμε αποτελεσματικές αποφάσεις. Αντίθετα, το πιο σταθερό μοτίβο που αφορά σήματα θετικών συναισθημάτων διευκολύνει τη γνωστική λειτουργία και ενισχύει τη συναισθηματική σταθερότητα.

Τι είναι το HRV και γιατί είναι σημαντικό

Η μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας ή το HRV είναι η απόσταση από παλμό σε παλμό της καρδιάς (δηλ, του καρδιακού ρυθμού). Οφείλεται στη συνεργατική δράση των δύο κλάδων του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος  – που ρυθμίζει το μεγαλύτερο μέρος του λειτουργιών του σώματός μας – το συμπαθητικό δρα για να επιταχύνει τον καρδιακό ρυθμό, ενώ το παρασυμπαθητικό τον επιβραδύνει . Τα συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό αλληλεπιδρούν συνεχώς για να διατηρήσουν την καρδιαγγειακή δραστηριότητα στο βέλτιστο εύρος και να επιτρέψουν τις κατάλληλες αντιδράσεις μας στις μεταβαλλόμενες συνθήκες είτε αυτές είναι εσωτερικές είτε εξωτερικές. Η ανάλυση του HRV επομένως χρησιμεύει ως ένα δυναμικό εργαλείο για την παρακολούθηση της λειτουργίας και την εξισορρόπηση του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος. Επομένως είναι ένα σημείο αναφοράς της κατάστασής μας σε σχέση με το άγχος και το στρες και πόσο μας επηρεάζει.

Οι επιστήμονες θεωρούν τον HRV έναν σημαντικό δείκτη υγείας και φυσικής κατάστασης. Το HRV είναι επίσης δείκτης της βιολογικής γήρανσης. Η μεταβλητότητα του καρδιακού μας ρυθμού είναι μεγαλύτερη όταν είμαστε νέοι, και καθώς γερνάμε, το εύρος της μεταβολής του καρδιακού ρυθμού ηρεμίας μειώνεται.

(πληροφορίες από τα αρχεία της ομάδας Heart Math Greece)

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ