Σωματονοητική θεραπεία (Σ.Ν.Θ.)

Σωματονοητική θεραπεία (Σ.Ν.Θ.)®

Η σωματονοητική θεραπεία αποτελεί μία σύνθεση σωματικής ψυχοθεραπείας, ψυχοθεραπείας Gestalt, γνωστικής αναλυτικής ψυχοθεραπείας, θεραπείας αναδρομής και καρδιακής βιοανάδρασης.

Διαβάστε περισσότερα

Βιώνω & Συνδέομαι®

Μέθοδος ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων η οποία βοηθάει τα άτομα να συνάπτουν υγιείς σχέσεις. Σχέσεις δημιουργικές, παραγωγικές και ανθεκτικές τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο. Μέσα στις οποίες ευημερούν και αναπτύσσονται βιώνοντας ανεμπόδιστα στην καθημερινότητα τους απόλαυση, ερωτισμό, ικανοποίηση, χαρά και πληρότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Heart Math coaching: Διαχείριση Άγχους/Stress & Ανάπτυξη Ψυχοσωματικής Ανθεκτικότητας

Είναι μία εκπαιδευτική μέθοδος διαχείρισης του άγχους/stress  και ανάπτυξη της ψυχοσωματικής ανθεκτικότητας βασισμένη στην τεχνολογία της καρδιακής βιοανάδρασης (heart math).

Διαβάστε περισσότερα

Martial Heart®

Μία μέθοδος που βασίζεται στην επιστήμη της εφαρμοσμένης ψυχολογίας και στην τεχνολογία της καρδιακής βιοανάδρασης (Heart Math).

Διαβάστε περισσότερα

Νους Όμμα

Βιο-Όραση®

Η βιοδυναμική μέθοδος Νους Όμμα (το μάτι του νου) εξισορροπεί και βελτιώνει τις δεξιότητες της φυσικής όρασης και βοηθά να ενεργοποιηθεί η σύνδεση των ματιών με το νου.

Διαβάστε περισσότερα